Visegrad Stage


(Realizácia, 08/2015. Úloha: Stage manager asistent, Spolupráca: Ing. Arch. Elena Šoltésová, PhD., Jana Čelková, Barbara Poláková, Kristína Tomanová, Igor Machata, Filip Marčák, Adam Gajdoš)

Multižánrový stage na Grape festivale, ktorý sa odohral v Pieštanoch v auguste 2015. Program kombinoval, v duchu spolupráce V4, rôzne diskusie, prednášky, výstavy s večerným djským hraním. Našou úlohou bolo od zaobstarania financií na projekt, až po stavbu programu, pozývanie hostí, stavbu a technické zabezpečenie stageu, koordinácia celého priebehu výstavby a fungovania stageu počas trvania festivalu s návštevnosťou viac ako 15.000 ľudí.