Fo – Rest


(Workshop, 04/2014. Spoluautor: Jana Čelková, Študentská súťaž – ocenený projekt)

Les, forest, fo – rest, je oddychový pavilón, ktorý bol navrhnutý do študentskej súťaže pre letný hudobný festival Grape 2014. Hlavnou myšlienkou bolo parafrázovať pocit, ktorý má človek v lese. Tieň, šum lístia, vlkosť vzduchu a pokoj. Za týmto účelom sme navrhli obdĺžnikový pavilón, v ktorom sú nainštalované ľahké plastové závesy. Tie tvoria tieň a pod vplyvom vetra sa rozkývajú, čím vytvárajú šum ako listy v lese – šum lístia. Medzi ne sú umiestnené rozprašovače vody, ktoré distribuujú vodnú paru na návštevníkov – vlhkosť. Pre podporenie pocitu lesa boli v priestore pavilónu vytvorené takzvané „čistinky“, voľné priestory bez závesov – pokoj. Návštevník by sa nachádzal v bludisku lesa – závesov, a mohol by náhodne nachádzať takéto uvoľnené pobytové priestory.