Cvernovka


(Diplomová práca, 05/2016. Vedúci práce: Ing. Arch. Ľubomír Závodný)

Odkaz na kompletné portfólio

Odkaz na článok na portáli archinfo.sk

Na tému Cvernovka boli napísané knihy a články, boli
natočené reportáže, existujú rôzne dochované záznamy a
dokumenty. Na jej obnovu, respektíve rekonštrukciu boli v priebehu
rokov vypracované viaceré projekty, či už študentské, alebo od
architektonických ateliérov.

Táto práca je subjektívným výberom textov, postrehov a
analýz, ktoré majú dokladovať moje chápenie Cvernovky. Na
základe týchto poznatkov chcem priblížiť čitateľovi svoj názor,
ktorý prezentujem cez návrh ďalšieho využitia areálu bývalej
Bratislavskej cvernovej továrne.