Burnt SNG


(Workshop, 03/2015. Spolupráca: Eike Ruhland, Lukas Kleiter, Salim Merniche)

Zadanie: Oheň zachváti budovu Slovenskej Národnej Galérie, čo z nej zostane? Ako ďalej? Paradox: Zhorí všetko okrem najkontroverznejšej časti – premostenia. Spoznávací znak galérie, zároveň jej najnenávidenejšia časť, ikona architektúry 70.rokov 20.storočia. Príležitosť: Ozdravenie SNG. Za najväčší problém považujeme veľkú fragmentáciu a nekonzistentnosť výstavných priestorov. Možnosť napravenia problému jednoduchou stavbou galérie s čitateľným prevádzkovým diagramom. Loop (slučka): Diagram radenia výstavných priestorov do špirály podporuje myšlienku povedania príbehu. Od najstaršieho umenia v novej prístavbe po súčasné umenie v Dedečkovom premostení. Spomienka: „Oko nad riekou“ ako návrat k pôvodnej myšlienka V. Dedečka, ktorý chcel galériu dostať na rieku.