Ikony


(2016, Co-producent dokumentárneho filmu a webdokumentu IKONY. Spolupráca: Archtung & Filmaari)

Odkaz na stránky IKONY

Dokument IKONY mapuje tvorcov, ktorí stoja za najvzácnejšími povojnovými stavbami na Slovensku. Dnes sa však častokrát nestretávajú s uznaním verejnosti. IKONY sú dokumentárny cyklus o generácii architektov, ktorej bolo súdené svoje najproduktívnejšie obdobie života tvoriť v obmedzených podmienkach režimu. Dnes sa ich tvorba častokrát nestretáva s uznaním verejnosti. Projekt nie je len portrétom architektov, nastoľuje aj otázku vnímania slovenskej architektúry.

Ivan Matušík, žiak Emila Belluša, predstavuje vo svojej tvorbe jeden z vrcholov slovenskej architektúry. Aj jeho zásluhou vznikol v dobe strnulosti a neinvenčnosti malý ostrov nezávislého architektonického myslenia. Jeho tvorba vychádza nielen z tradície funkcionalizmu, no vstrebáva zároveň vývoj európskej i svetovej architektúry. Jeho projekty sa vyznačujú modernistickou čistotou konceptu, čitateľnosťou dispozície a stavebno-technickým inovátorstvom.

Film je nielen portrétom architekta, nastoľuje otázku vnímania slovenskej architektúry. Je to taktiež neopakovateľná možnosť zachytiť životné i profesné príbehy ľudí, ktorí výrazným spôsobom pomohli svojou tvorbou dostať Slovensko na architektonickú mapu Európy, ktorí formovali prostredie, v ktorom žijeme k lepšiemu.