Archtung’s Pop-up bar


(Realizácia, 04/2016. Spoluautor: Jana Čelková, Filip Marčák)

Archtung’s Pop-up bar je študentská kaviareň a bar vytvorený pri príležitosti výročia 40-70 na FA STU a pavilónu LIVING SCHOOL.

Priestor vo foyer sa snaží prilákať študentov a ponúknuť im plnohodnotný a kvalitný priestor na prednášky, diskusie, prezentácie, výstavy a v neposlednom rade na oddych a trávenie voľného času.

Bar ponúka to, čo nám, ako študentom na škole vždy chýbalo. Príjemnú obsluhu a posedenie. Dobrú kávu, limonády, koláče a nejaký snack. Vo večerných hodinách k programu pivo a víno.