AKO SA TO:


(Úloha: Koordinátor medzinárodných hostí, event managment, Spolupráca: Ing. Arch. Andrej Olah, Ing. Arch. Elena Šoltésová, PhD., Jana Čelková, Barbara Poláková, Kristína Tomanová, Igor Machata, Filip Marčák, Adam Gajdoš)

Cyklus praktických prednášok AKO SA TO: ponúka študentom FA STU možnosť vypočuť si praktické informácie a skúsenosti od architektov z praxe. Podujatia majú za cieľ poskytnúť študentom vedomosti, ktoré sa síce týkajú architektúry – ale priamo na škole by sa ich asi nedozvedeli. Prvé tri diely AKO SA TO: s hosťami Matúšom Vallom, Jurajom Vaculíkom, Martinom “Žltým” Jenčom a portugalskými architektmi FALA atelier sa zamieravali na grafickú prezentáciu, stavbu portfólia a správnom vyjadrení podstaty architektonického návrhu. V ďalších dieloch sa rozprávalo o správnej architektonickej literatúre (hostia: FALA atelier), rodinných domoch (hostia: Peter Jurkovič, Maroš Fečík a toito architekti), práci s developermi (hostia: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Drahan Petrovič a Michal Padych) a o detailoch v architektúre (hostia: Štefan Polakovič, Ilja Skoček ml., Jan Studený).