Karpaty vs. Dunaj


(Semestrálny projekt, 01/2015. Spoluautor: Filip Marčák, Vedúci práce: Ing. Arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. Arch. Igor Hianik)

Odkaz na kompletné portfólio

Urbanistický projekt uzlového bodu na priečnej rozvojovej osi v Bratislave, ktorá spája dva najsilnejšie prírodné prvky v Bratislave – pohorie Malých Karpát a rieku Dunaj. Zámer bol interpretovať charakteristické črty rieky a lesa a ďalej ich aplikovať na priestory priečnej osi, špeciálne na Americké námestie.

Pre naše riešenie sme si vybrali významnú križovatku a dopravný uzol v smere do centra mesta – Americké námestie. Snažili sme sa oddeliť rušnú časť (prvky Dunaja) od tej kľudnej (prvky Karpát) do dvoch úrovní a vyriešiť tak funkčnú roztrieštenosť námestia. Vytvorením prestrešenia vznikli požadované dva charaktery priestoru – spodná, rušná časť vhodná pre prestupný bod v smere do centra, trhovisko a spoločenské podujatia. V kontraste bol oddychový park na streche, ktorý by bol využívaný na športovo relaxačné účely a zároveň fungoval ako preklenutie do Medickej záhrady.