Dubrávka


(Semestrálny projekt, 06/2013. Spolupráca: Ivana Čobejová, Vedúci práce: Ing. Arch. Ján Komrska, CsC.)

Humanizácia sídliska. Problém sídlisk sme videli v nejasnom vymedzení verejného priestoru, kedy priestory patria všetkým a zároveň nikomu. Pozemok sa nachádzal na náhornej plošine zo stavebnej sute na konci Dúbravky. Ambíciou bolo vytvoriť urbanistický návrh, ktorý jasne vymedzuje jednotlivé priestory a naznačuje ich funkciu. Hlavnou témou je skúmanie vymedzenia verejného a súkromného priestoru v obytnej štvrti, ktorá má jasne ohraničené priestory. Architektúra ako limit. Na dosiahnutie cieľa sme si určili dve hlavné ingrediencie: grid a mierku. Urbanizmus tvorí bloková zástavba v štvorcovej matrici. Aplikovali sme tri druhy blokov – blok rodinných domov s pátiom, blok rodinných domov so spoločným átriom a vypustený blok pre občiansku vybavenosť a verejné priestory. Samotné bloky sú z modulových panelov umiestnených v gride, ktoré zabezpečujú diverzitu jednotlivých bytov, ich flexibilitu a ekonomickosť výstavby. Renesancia panela.