DNV


(Semestrálny projekt, 01/2014. Vedúci práce: Ing. Arch. Branislav Puškár, PhD.)

DNV – Fo young – je projekt na začiatku Devínskej Novej Vsi. Hneď za “bránou” do mestskej časti sa nachádza trojuholníkový pozemok, ktorý je momentálne využívaný na garáže a drobné prevádzky. Úlohou bolo na tomto pozemku, ktorý otvára DNV vytvoriť mestskú štruktúru obytným súborom pre mladých, ktorá by nadväzovala na panelovú výstavbu na Eisnerovej ulici. Výhodou pozemku je jeho poloha, dobrá dostupnosť základných služieb, prírodných prvkov a  blízkosť na budúcu vlakovú stanicu. Problémom je hluk od dopravných komunikácií. Stromy v navŕšenom vale vytvárajú prirodzenú bariéru hluku od železničnej trate. Obytné budovy kopírujúce uličnú čiaru vytvárajú bariéru od automobilového hluku a vytvárajú priestor pre vytvorenie “promenády”, ktorá by pokračovala od stanice hlbšie do centra DNV. V parteri by bola umiestnená občianska vybavenosť, ktorá v pešej dostupnosti chýba. Zámerom bolo vytvoriť širokú škálu možností ubytovania s malými plošnými výmerami. V objekte sa nachádzajú pavlačové, chodbové, aj bodové bytové domy. Bodové domy sú ukryté v tichom “závetrí” orientované do vnútorného dvora. Predná línia domov sa skladá z chodbových a pavlačových bytoviek s najmenšími bytmi od 27,5 m².