Bisla


(Semestrálny projekt, 06/2015. Vedúci práce: Ing. Arch. Štefan Polakovič, Ana Luisa Soares, Filipe Magalhães)

Odkaz na kompletné portfólio


Liberálne umenia sú základným učením slobodného (liberálneho) človeka. Skladajú sa z verejných debát, obrany na súde, účasti v porote a vojenskej služby. V klasickom antickom Grécku obsahovali učenie gramatiky, logiky, rétoriky, aritmetiky, geometrie, astronómie a teórie hudby.

Moderné zmýšľanie chápe liberálne umenie ako niečo, čo obsahuje politológiu, sociológiu, medzinárodné štúdia, filozofiu, náboženstvo, literatúru a históriu.

Klasické štúdium sa obracia na učenie antického Grécka, Ríma a sedem klasických umení, ktoré sa učili ako humanitné vedy: jazyky, literatúra, právo, filozofia, história, umenia a archeológia.


Navrhovaná budova na rohu Lazaretskej a Dunajskej ulice slúži pre účely vysokej školy BISLA. Nová budova zväčší kapacity pôvodnej budovy na Grosslingovej ulici, v ktorej momentálne prebieha výuka. Okrem učební sa v návrhu ráta aj s hlavnou aulou, knižnicou, multifunkčnými sálami, galériou, dielňami, kaviarňou, bistrom, kanceláriami a apartmánovým bývaním.

Pozemok sa nachádza v centre Starého Mesta Bratislavy. Dlhý pozemok je špecifi cký svojou šírkou, ktorá je v najužšom bode iba 8 metrov. Pôvodne sa skladal z troch rôznych častí, na ktorých boli rozdielne funkcie. Budova BISLA, prislúchajúca záhrada a parkovisko pre nárožnú kancelársku budovu. Nový projekt ráta so zjednotením funkcií v navrhovanej budove, ktorá využíva parcelu skoro na 100%.

Nová budova je rozdelená na štyri hlavné funkčné časti. V centrálnej časti sa nachádza vstup do objektu. Obsahuje prestrešené, štvorposchodové átrium s ochodzou a funguje ako spojovací bod. Prepája ďve hlavné, školské časti – učebňovú časť s malými individuálnymi učebňami s multifunkčnou časťou, v ktorej sa nachádza aula, knižnica a veľké flexibilné učebne. Na rôznych poschodiach spája aulu s galériou, študovne s knižnicou, učebne s multifunkčnými priestormi. Na prvom podzemnom poschodí sa nachádza podzemná garáž a zázemie pre technické zariadenia budovy. Štvrtá časť je šúčasťou doplneného mestského bloku, vytvára nárožie Dunajskej a Lazaretskej ulice. Je od školskej časti horizontálne oddelená a nachádza sa v nej apartmánové bývanie, kancelárie a bistro. V historickej budove, na Grosslingovej ulici, je umiestnené vedenie a administratíva prislúchajúca k vysokej škole.