Záhorská Bystrica


(Semestrálny projekt, 06/2012. Vedúci práce: Ing. Arch. Branislav Puškár, PhD.)

Projekt základnej školy v novom, rozvíjajúcom sa území Záhorskej Bystrici má kruhový pôdorys, ktorý zvýrazňuje samostatnosť v rámci urbanistického zaradenia. Kruh má podporiť náhodnú interakciu detí v spoločných priestoroch počas prestávok alebo družiny. Tvar má tiež zvýrazňovať rovnosť detí, ktoré nie sú delené podľa veku do krídiel alebo pavilónov, ale do jedného plynulého priestoru. Miestnosti sú sústredené okolo centrálneho átria, ktoré môže byť využívané ako letné kino, alebo ako zhromažďovací priestor. Na troch poschodiach sa nachádzajú triedy pre prvý a druhý stupeň, špecializované učebne, laboratória, knižnica, jedáleň aj praktické učebne.