Manifest


(Úloha: Event managment, technická podpora, Spolupráca: Ing. Arch. Andrej Olah, Ing. Arch. Elena Šoltésová, PhD., Jana Čelková, Barbara Poláková, Kristína Tomanová, Igor Machata, Filip Marčák, Adam Gajdoš)

Malý mestský festival MANIFEST, ktorý sa už tri roky odohráva vždy v septembri na Námestí Slobody. Festival pred budovou Fakulty Architektúry má za cieľ otvoriť nový školský rok, privítať tak nových prvákov na škole a spríjemniť a zjednodušiť im nástup do nového prostredia. Súčasťou festivalu sú preto aktivity ako burza skrípt a materiálov, študijní poradcovia a iné doplnkové aktivity. V exteriéri sa o kultúrnu vložku vždy stará hudobný stage, na ktorom vystupujú rôzny hudobní interpreti (napr. Para, Vec, Billy Barman a iní).